68

From Textus Receptus

Jump to: navigation, search
Greek Concordance
 • Α Alpha

(1 - 895)

(896 - 1041)

 • Γ Gamma

(1042 - 1137)

 • Δ Delta

(1138 - 1435)

 • Ε Epsilon

(1436 - 2193)

(2194 - 2227)

(2228 - 2278)

 • Θ Theta

(2279 - 2382)

(2383 - 2503)

 • Κ Kappa

(2504 - 2974)

 • Λ Lambda

(2975 - 3091)

(3092 - 3475)

(3476 - 3577)

(3578 - 3587)

 • Ο Omicron

(3588 - 3800)

(3801 - 4459)

(4460 - 4517)

 • Σ Sigma

(4518 - 4998)

(4999 - 5190)

 • Υ Upsilon

(5191 - 5313)

(5314 - 5462)

(5463 - 5566)

(5567 - 5597)

 • Ω Omega

(5598 - 5624)


67 ἀγρός agros (ag-ros')

Noun, Masculine

άγρια αγροί αγροίς αγρον αγρόν άγρον ἀγρόν ἀγρὸν αγρος αγρός ἀγρός ἀγρὸς αγρου αγρού άγρου ἀγροῦ αγρους αγρούς ἀγρούς ἀγροὺς αγρω αγρώ ἀγρῷ αγρων αγρών ἀγρῶν

Personal tools